Vi er naturligvis altid kede af, hvis et af vore medlemmer ønsker at forlade foreningen, fordi hele foreningens eksistensberettigelse bygger på, at vi har et interessant fagligt tilbud.

Det er vigtigt for os at vide, om udmeldelsen sker på grund af utilfredshed med vores arbejde, eller om der ligger helt andre årsager til grund.

Skriftlig udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af IFF, skal det ifølge vedtægternes § 10.1 ske skriftligt til sekretariatet og træder i kraft ved udgangen af indeværende kontingentperiode. Du kan sende din udmeldelse til iff@iff.nu.

Vi beder dig samtidig oplyse, om udmeldelsen skyldes følgende:

  • barsel
  • pensionering
  • nyt job
  • udstationering
  • pengenød
  • utilfredshed

Især i sidste tilfælde vil vi meget gerne have nogle kommentarer med, så vi kan tage stilling til, om noget skal ændres.

Økonomi

Hvis du har et økonomisk udestående, bedes det betalt i forbindelse med udmeldelsen. Kontakt sekretariatet på telefon 2172 5484 eller iff@iff.nu for at tjekke dette.