Netværks-grupper (tidl. ERFA grupper) i IFF.
IFF har valgt at ændre betegnelsen erfa-grupper til det mere tidssvarende netværks-grupper.

Det primære formål er at samle vores medlemmer omkring en faglig interesse, så man kan udveksle erfaringer og informationer og skabe netværk i Pharma- og Medico industrien.

På møderne kan man udvikle sig fagligt og få mere at vide om lovgivningen samt tendenser indenfor de respektive faglige områder. De nuværende netværksgrupper dækker områderne Drug/Device Combination Products, Regulatory og QA.

Lederne af de respektive netværks-grupper planlægger og arrangerer møderne, der foregår i Symbion. Møderne kan bestå af debatoplæg, temaer, workshops, tolkning af gældende eller ny lovgivning m.m. forestået af medlemmerne selv eller af eksterne foredragsholdere.

Møderne giver en oplagt mulighed for faglige diskussioner med erfaringsudveksling og vidensdeling indenfor bestemte fagområder. Og det giver en fantastisk mulighed for faglig sparing som er særdeles relevant for medlemmer, der arbejder i mindre virksomheder.

Netværks-grupperne ledes af en række ildsjæle med god erfaring og lyst til at drive netværket. Dog forventes det også, at de enkelte medlemmer vil bidrage med aktiv deltagelse, oplæg og/eller henvisning til potentielle foredragsholdere.

Netværks-grupperne understøttes af IFF som sørger for formidling, tilmelding, lokaler samt forplejning. Materiale/præsentationer anvendt på møderne bliver lagt på IFF’s hjemmeside til medlemmernes brug.

Alle arrangementer offentliggøres på IFF’s arrangements liste, hvor tilmelding også foregår.
Det er gratis at deltage når man er medlem af enten IFF eller DKG.

Drug/device

Primært fokus: drug/device kombinationsprodukter, lovgivning på området, fortolkning og implementering af den nye lovgivning samt myndigheds inspektioner på området.
Leder: Ulrik Nøsted

LÆS MERE HER

Regulatory affairs

Primært fokus: Nye regulatoriske trends, RA globale decision processer, krav til MAA/NDA’s, transparency, ny Clinical Trial lovgivning (CTR) i Europa, Brexit, Global udvikling, Big data, RA roller og ansvar, med mere.

Leder: Ulla Schmit Haagen

LÆS MERE HER

QA

Primært fokus: GxP området, som kan dække bl.a. lovgivning, kvalitet, kvalitetssystemer, kvalitetsparametre/-mål, kvalitetsudvikling, evaluering, performance management, træning, dokumentation, RP/QP/QA roller og ansvar, release, audit, selvinspektioner, myndighedsinspektioner m.m.

Leder: Mangler tovholder

LÆS MERE HER