IFF har netværksgrupper, der afholder møder med faglige oplæg, og hvor diskussion og sparring er en vigtig del. Til disse netværksmøder inddrages deltagerne, og emnerne til fremtidige møder aftales. IFF har i øjeblikket netværksgrupper indenfor emnerne: Regulatory og Drug Device.

Netværks-grupperne ledes af en række ildsjæle med god erfaring og lyst til at drive netværket. Det forventes , at mødedeltagerne vil bidrage med aktiv deltagelse, oplæg og/eller forslag til potentielle foredragsholdere.

Lederne af de respektive netværksgrupper planlægger og arrangerer møderne, der foregår i Symbion. Møderne kan bestå af debatoplæg, temaer, workshops, tolkning af gældende eller ny lovgivning m.m. forestået af medlemmerne selv eller af eksterne foredragsholdere.

Møderne giver en oplagt mulighed for faglige diskussioner med erfaringsudveksling og vidensdeling indenfor bestemte fagområder. Netværksgrupperne giver en fantastisk mulighed for faglig sparring, som er relevant for medlemmerne, uanset om du arbejder i en større eller mindre virksomhed.

Har du som medlem af IFF gode ideer til oprettelse af en ny netværksgruppe, bakker IFF gerne op om dette. Foreningens sekretariat sørger for det praktiske ifm. netværksmøderne: Bookning af lokaler, forplejning og indkaldelse af møderne. Mødeindkaldelser til netværksmøderne bliver udsendt til alle IFF’s medlemmer og offentliggøres på IFF’s arrangements liste, hvor tilmelding også foregår. Netværksmøderne er kun for IFF medlemmer, og det er gratis at deltage.

Materiale/præsentationer anvendt på netværksmøderne bliver lagt på IFF’s hjemmeside til medlemmernes brug.

Drug/device

Primært fokus: drug/device kombinationsprodukter, lovgivning på området, fortolkning og implementering af den nye lovgivning samt myndigheds inspektioner på området.
Leder: Ulrik Nøsted

LÆS MERE HER

Regulatory affairs

Primært fokus: Nye regulatoriske trends, RA globale decision processer, krav til MAA/NDA’s, transparency, ny Clinical Trial lovgivning (CTR) i Europa, Brexit, Global udvikling, Big data, RA roller og ansvar, med mere.

Leder: Ulla Schmit Haagen

LÆS MERE HER

QA

Pt. ikke aktiv.

Er DU vores nye leder af QA netværksgruppen, hører vi meget gerne fra dig på iff@iff.nu. Sekretariatet hjælper med alt praktisk omkring møderne.

LÆS MERE HER