Kære IFF- medlem

I denne uge skulle vi have haft vores årlige Nytårskur, som mange ser frem til som en god start på året. Sådan skulle det ikke være i år på grund af Covid-19.

Med den seneste forlængelse af nedlukningen af Danmark må vi stadig vente en tid med at mødes igen.

IFF-bestyrelsen håber, at vi i uge 11 kan afholde heldagsmøder med Karen Ginsbury som planlagt, men det vil tiden vise. Bestyrelsen vil følge situationen og vil i samarbejde med Benedicte melde ud i tilfælde af ændringer.

Vi har mange spændende arrangementer og netværksmøder planlagt til at blive afholdt, når vi igen kan mødes – så det kan I se frem til.

IFF-bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer et godt nytår!

På bestyrelsens vegne

De bedste hilsner

Tina Kjøller, Formand IFF