Industrielt Farma og medico Forum, (IFF). Et fagligt og socialt netværk, for alle der arbejder i Medicinalbranchen.

IFF er nu den største sociale faglige forening for ansatte i medicinalbranchen, i Danmark. Der er mere end 520 medlemmer der aktivt deltager i foreningens mange årlige arrangementer.

Arrangementernes indhold, er stærkt inspireret af medlemmerne ønsker, tidens problemstillinger, lovgivninger osv…

Tilknyttet IFF, er der flere netværksgrupper. læs mere under “nætværksgrupper”

I netværksgrupperne afholdes der møder, hvor faglig sparring er en vigtig del af møderne. Til disse møder inddrages deltagerne og emnerne til fremtidige møder fastlægges i løbet af møderne.

IFF har foreløbigt 2 netværksgrupper. Regulatorisk og Medical Device.

IFF ønsker at støtte alle de medlemmerne der måtte have lyst til at oprette en netværksgruppe. Foreningen kan tilbyde lokaler, forplejning og sekretariatshjælp til indkaldelse af møderne.

Gruppen vil får en sin egen informationsside på www.iff.nu og på Linkedin.
Alle mødeindkaldelser vil blive udsendt til alle IFF’s medlemmer af IFF’s sekretariat.