Industrielt Farma og medico Forum, (IFF). Et fagligt og socialt netværk, for alle der arbejder i Medicinalbranchen.

IFF er nu den største sociale faglige forening for ansatte i medicinalbranchen, i Danmark. Der er mere end 800 medlemmer der aktivt deltager i foreningens mange årlige arrangementer.

Arrangementernes indhold, er stærkt inspireret af medlemmerne ønsker, tidens problemstillinger, lovgivninger osv…

Tilknyttet IFF, er der flere netværksgrupper. læs mere under “nætværksgrupper”

I netværksgrupperne afholdes der møder, hvor faglig sparring er en vigtig del af møderne. Til disse møder inddrages deltagerne og emnerne til fremtidige møder fastlægges i løbet af møderne.

IFF har foreløbigt 3 netværksgrupper. QA, Regulatorisk og Medical Device.

IFF ønsker at støtte alle de medlemmerne der måtte have lyst til at oprette en netværksgruppe. Foreningen kan tilbyde lokaler, forplejning og sekretariatshjælp til indkaldelse af møderne.

Gruppen vil får en sin egen informationsside på www.iff.nu og på Linkedin.
Alle mødeindkaldelser vil blive udsendt til alle IFF’s medlemmer af IFF’s sekretariat.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af frivillige medlemmer fra IFF.

Formand
Tina Kjøller

Næstformand
Gitte Hassan

Bestyrelsesmedlem
Lone Cleveland Andersen

Bestyrelsesmedlem
Schiønning Brønnum Bruun

Bestyrelsesmedlem
Per Grønlund

Tina Kjøller

Tina Kjøller

Formand

Gitte Hassan

Gitte Hassan

Næstformand
Schiønning Brønnum Bruun

Schiønning Brønnum Bruun

Kasserer
Per Grønlund

Per Grønlund

Bestyrelsesmedlem
Lone Cleveland Andersen

Lone Cleveland Andersen

Bestyrelsesmedlem