Valideret dataoverførsel

Inspireret af den nye EMA ”Notice to sponsors on validation and qualification of computerized systems used in clinical trials” udgivet april 2020, vil jeg gerne give et kort indblik i en af de mere oversete detaljer indenfor laboratorie- eller produktionsmiljøer: Valideret overførsel af data mellem systemer. I denne artikel vil jeg forsøge at dække det regulatoriske grundlag for valideret dataoverførsel, beskrive hvilke problematikker og udfordringer man kan komme ud for, samt lidt om hvordan man kan inspicere overførsel af data mellem systemer.

Hele pointen ved en valideret dataoverførsel er naturligvis at man skal kunne stole på sine data. Data man ikke stoler på, har ingen værdi. I tillæg hertil er det et af myndighedernes nyeste fokusområder, både fordi der er kommet mange nyere guidelines på området og fordi det er et noget forsømt emne i industrien.

Udfordringerne ligger typisk i, at man skal vide noget om hvordan data bevæger sig rundt mellem forskellige systemer, samtidig med man skal have en forståelse for IT og datasikkerhed. Det betyder i realiteten at det skal være en QA-person med indgående kendskab til datamønstre i virksomheden, og IT-forståelse, for at man kan gennemskue hvilke udfordringer man har i virksomheden.

Men hvad er det nu egentlig myndighederne kræver? Her er et par eksempler:

Regulatory reference Regulatory requirement text
EudraLex, vol. 4, annex 11 European Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines, IT Version 2011.06.30 Section 4.8 If data are transferred to another data format or system, validation should include checks that data are not altered in value and/or meaning during this migration process.
PIC/S GUIDANCE PI 011-3 GOOD PRACTICES FOR COMPUTERISED SYSTEMS IN REGULATED “GXP” ENVIRONMENTS Version 2007.09.25 Section 19.3 The examination of the procedures and records should assure that the following basic requirements are satisfied: Measures are needed to ensure the validated recovery of original information and data following back up, media transfer, transcription, archiving, or system failure.
PIC/S PI 041 1 Draft 3 Good practices for data management and integrity in regulated GMP/GDP environments Version 2018.11.30 Section 5.5.1 Data risk assessment should consider the vulnerability of data to involuntary alteration, deletion, loss or re-creation or deliberate falsification, and the likelihood of detection of such actions. … Control measures which prevent unauthorised activity, and increase visibility / detectability can be used as risk mitigating actions.
PIC/S PI 041 1 Draft 3 Good practices for data management and integrity in regulated GMP/GDP environments Version 2018.11.30 Page 32, Item 1 Interfaces should be assessed and addressed during validation to ensure the correct and complete transfer of data. Interfaces should include appropriate built-in checks for the correct and secure entry and processing of data, in order to minimise data integrity risks. Verification methods may include the use of: Secure transferEncryptionCheck sums Where applicable, interfaces between systems should be designed and qualified to include an automated transfer of GxP data.
Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)  ‘GXP’ Data Integrity Guidance and Definitions Version 2018.03 Section 6.8 Data transfer should be validated. The data should not be altered during or after it is transferred to the worksheet or other application. There should be an audit trail for this process. Appropriate Quality procedures should be followed if the data transfer during the operation has not occurred correctly.

Som det fremgår af ovenstående myndighedskrav, er det som altid en forventning at man sikrer dataintegritet, herunder at dataoverførsler er valide.

Den store udfordring er så at der findes ufatteligt mange dataoverførsler i et moderne system. Mange af overførslerne er automatiserede, men udfordringerne med at implementere en validerbar overførsel er store. Bl.a, er etablering af en fuldstændig og tilstrækkelig audit trail på filoverførsler

Eksempel

En virksomhed ønsker at flytte sine data fra en maskine (det være sig et stykke laboratorieudstyr eller en produktionsmaskine) der befinder sig på et dedikeret netværk (der hvor laboratorie eller produktionsudstyr er tilknyttet), op til et ERP-system der befinder sig på det korporale netværk (der hvor alle kontor PC’erne med Word og Excel befinder sig).

Dataoverførslen består af flere operationer. Først og fremmest skal data overføres fra det dedikerede netværk over på det korporale netværk. I reglen har der været IT folk inde over sammenhængen imellem de 2 netværk, og de har for at beskytte det dedikerede netværk mod hackere, virus og andre ondsindede sager, sørget for et teknologiskift mellem de 2 netværk. Det betyder de 2 netværk ikke hænger sammen på en måde så man kan kopiere en fil direkte, men skal typisk skrive filen til en server der har 2 netværkskort, som ikke kan snakke sammen (dette kaldes en DMZ). Herfra skal så en anden mekanisme kopiere filen videre over på et passende sted hvor ERP-systemet kan læse den.

Det kan være vores fil hedder log20200412143503. Da man gerne vil have filen liggende på et bestemt sted i ERP-systemet, skal man nu omdøbe filen til noget mere passende for at ERP-systemet kan ”gætte” hvor filen skal placeres. Nu omdøber vi derfor filen til et mere passende filnavn, som f.eks. TAG510A_LOG_20200412_143503. Herefter griber et program filen og lægger den ind i ERP-systemet under logfiler tilknyttet tag nummer 510A.

Hvis man ser på den moderne tids cloudløsninger, kan man hurtigt tænke sig denne situation garneret med en ekstern ERP-leverandør der ligger i skyen, en ekstern IT virksomhed til at levere netværksydelsen samt et antal eksterne leverandører af IT/automatikløsningen til at starte dataover­førs­len, ændre filnavn, flytte data videre i systemet osv…

ret så kompliceret at implementere.

Som det fremgår af dette eksempel, findes der både flere dataoverførsler og endda en omdøbning af data. Først og fremmest er det værd at overveje følgende paradigme: Hvis man omdøber en fil uden at kontrollere om indholdet er det samme, er det så en valid dataoverførsel?

Et af de vigtigste formål med myndighedernes krav til dataintegritet er at man ikke u-opdaget kan manipulere data. Et indlysende sted at manipulere data (f.eks. ved at udskifte en fil med en anden) ville være under en omdøbning. Det giver således særdeles god mening at kontrollere at dataoverførslen fra log20200412143503 til TAG510A_LOG_20200412_143503 er sket korrekt, og at indholdet er kontrolleret til at være identisk. Denne kontrol skal naturligvis også ende i en valideret audit trail.

Dataoverførsel

Et andet ”smart sted” at ændre i sine data ville være i teknologiskiftet mellem det dedikerede netværk og det korporale netværk, og eftersom denne dataoverførsel typisk består af mere end én kopimekanisme, hvilket betyder at audit trail for denne dataoverførsel også er særdeles vigtig.

Det er naturligvis ikke alene frygt for manipulation af data der driver dette. Det er i realiteten mere væsentligt at man kan stole på sine data, og at man ved at data er læsbare. Selv med en marginal risiko for at data ikke kan læses, mister data en væsentlig andel af sin brugsværdi.

Man skal ligeledes huske at en dataoverførsel betyder at ”originalen” fjernes fra der hvor den lå tidligere. Hvis man laver en dataoverførsel, er det derfor vigtigt at kontrollere filen på den nye placering, op imod den originale fil, før man sletter den originale fil.

Backup

Genetablering af data er et andet sted hvor snyd vil være indlysende, og derfor under myndighedernes lup. Hvis man forestiller sig at man gerne ville have nogle data til at ”gå væk” og erstatte dem med andre data, vil en backup man manipulerer være næsten ”usynlig”, hvis man ikke har en metode til at validere overførslen fra maskine til backup og fra backup til maskine. Vigtigst er dog nok sammenligningen mellem den backup der er de oprindelige data, og de data man vil genetablere fra sin backup. Dette kan gøres f.eks. via audit trail dokumentation af at indholdet på backupmediet/drevet ikke er ændret, eller ved sammenligning af de 2 datasæt med et entydigt positivt resultat.

Cloud

”Cloud løsninger” betyder i realiteten blot at det ikke er ens egen organisations server dataserver, men en anden organisations. Både egne servere og ”cloud servere” kan stå i Indien eller Kina, og i princippet drives af de samme folk. Men taler man pludselig om eksterne leverandører, kommer der et nyt lag af kompleksitet ovenpå.

Hvis man forestiller sig at ens labdata stilles til rådighed fra et kontraktlaboratorie via en filoverførsels service (f.eks. en gammel svend af slagsen ”FTP” – som i øvrigt findes i en anbefalelsesværdig version af slagsen, kaldet SFTP – S som i ”Safe”), er det måske en god idé at undersøge hvem der kan læse data og at der er audit trail på hvem der tilgår disse (så der ikke er falske og manipulerbare data i omløb), samt at der ikke er mulighed for at lægge data tilbage.

Data ligger hos et kontaktlaboratorie. De vigtige resultater af de udførte klinikforsøg der afgør virksomhedens fremtid, ligger i disse data. Data bliver hentet fra laboratoriet, og er resultaterne rigtigt gode, på nær et enkelt sæt forsøgs data, der potentielt kunne så tvivl om ens produkt.

”Heldigvis” har ingen undersøgt den dataoverførsels service der bliver benyttet, hvorved data kan ”forbedres” og uploades til kontraktlaboratoriets server igen.

En ny download af de forbedrede data kan nu downloades dagen efter, endda med audit trail for den udførte download, og investor kan nu gøres glad (i det mindste til den rette sammenhæng bliver afsløret).

Her kan jeg lige give et ”real life” eksempel på risikoen man skal forholde sig til:

Konklusion

Implementering af valid dataoverførsel er ikke svært, blot man tænker sig om, og overvejer hvor risikoen (eller muligheden) for manipulation er til stede. Det vil være disse steder myndighederne interesserer sig for, og det bør vi som ansvarlige virksomheder også gøre. Dokumenterbar valid dataoverførsel øger desuden sandsynlig­heden for at data er læsbare betragteligt.

Utroværdige, ulæselige eller blot usikre data er værdiløse !

Corona dagbog fra Riga

For en masse mennesker i hele verdenen har de senere måneder medført massive forandringer i deres hverdag pga. COVID-19 Lock Down.
Vi endte alle på forskellig vis i COVID-19 sumpen og hverdagen blev forandret, men hvad skete der så egentlig for den enkelte, hvad virkede og hvad virkede ikke …? 

Med udgangspunkt i hvordan COVID-19 ramte mig og min, dagligdag,  vil jeg opfordre jer til at skrive et par ord om hvordan jeres liv blev påvirket/er påvirket.

Lidt om min situation: 
Jeg er ny startet, selvstændig konsulent fra 2019 med flere års erfaring som ansat i og konsulent fra Life science industrien og har i dag firma i Danmark. Jeg bor til daglig i den centrale del af Riga, Letland, sammen med min mand og en perserkat i en stor lejlighed, fordi min mand er expatrieret til Letland for Forsvaret i de næste 3-4 år. 
Jeg er således afhængig af åbne grænser for at kunne arbejde i mit firma og rejse ud I verdenen til mine kunder.

Da Lock Down ramte, var jeg i Danmark for at arbejde og have møder med kunder. Midt på motorvejen d. 12./3-.2020 fik jeg besked om fra Riga at Letland nu så hele verdenen som “rød” – DK inklusive – så hvis jeg tog tilbage fredag morgen d. 13/3 som planlagt, hvor det d. 11/3 om aftenen blev proklameret at DK skulle lukke ned fra 13/3 kl. 12….ja, så skulle jeg gå direkte i karantæne på et hospital i 14 dage ved ankomsten. 
Not funny, da mit lettiske ikke er værd at skrive hjem om, og mit russiske sprog er yderst fragmenteret, så jeg besluttede meget hurtigt at forblive i Danmark og undgå den oplevelse. ”Det hele virker lidt over reageret”, tænkte jeg, “men situationen er vel forbedret om 4 uger”, og jeg havde alligevel planlagt at tage retur til DK i påskeferien. De kontrakter, som jeg havde forhandlet om i ugens løb, var nu en saga blot, og audits og inspektioner ville ikke lige blive gennemført – nå ,pyt med det!

Hvad så efterfølgende? Jo, jeg måtte lige få flyttet min flyrejse – og det tog kun 1-2 timer i telefonen, da en masse AirBaltic kunder havde samme dagsorden. Derpå skulle der handles ind. Der manglede bare toiletpapir, køkkenruller, friske varer, fryse varer, dåsemad samt gær på hylderne i Supermarkedet… så det mindede ret så meget om butikkerne i øst Europa før murens fald i 80`rne, men jeg fik dog de fleste ting jkøbt ind og beredte mig så på Lock Down.

Lørdag frokost d. 14/3 begyndte jeg at blive små skidt. Jeg frøs, følte mig slatten og træt/ slap og der voksede ligesom en stor klump i halsen. Jeg blev hæs, men jeg havde ikke ondt nogen steder og var ikke snottet. Jeg var træt, og benene var gummiagtige så jeg endte med at sove på sofaen om eftermiddagen.
Lørdag aften fik jeg feber – omkring 38,5 – begyndte at hoste lidt og gik til sengs. Søndag morgen var temperaturen steget til 39,3 og nu hostede jeg ret så meget. Sådan fortsatte det hele dagen søndag. Mandag hostede jeg mere, blev nemt stakåndet og temperaturen var uændret 39,3…av, kan det mon være Corona`n? Der havde været mange, som hostede på færgen fra Klaipeda til Karlshamn og inkubationstiden kunne godt passe. Jeg ringede sidst på dagen til vagtlægen, efter kraftig opfordring fra manden, som fortsat sad i Riga, men jeg kunne ikke blive Corona testet, da jeg langtfra var syg nok til det. Jeg fik at vide af vagtlægen at det enten ville blive bedre torsdag- fredag (6.-7. døgn efter de første symptomer) eller så ville jeg blive mere syg og gå i fase II, og så skulle jeg kontakte dem igen. …nå, tak for kaffe – men skidt …der er en god grund til at jeg sjældent bruge tid på at gå til læge! 
Jeg blev heldigvis bedre i løbet af fredag d. 20/3 og mandag var jeg klar til at gå lidt udenfor i haven igen, selvom der gik et par uger inden jeg blev klar til andet end at hænge ud i solen- og jeg ved fortsat ikke om det var Corona’ n, der ramte.

I forbindelse med alt dette I DK,  besluttede manden sig nu for at tage katten under armen og drage til DK i bil for at arbejde derfra stedet. Jeg var syg i DK og Forsvaret skulle alligevel i Lock Down i Letland, og grænserne over hele Europa var ved at lukke, så det virkede fornuftigt. Han fik en billet via Ventspils til Sverige tirsdag aften, men den blev aflyst næsten inden den var fremsendt, da Letland endte med at stoppe ALT trafik inkl. færger, busser, fly, toge etc.  Han fik så en billet fra Klaipeda i Litauen onsdag aften kl 21, men var grænsen åben? Han rejste på en NATO travel order, og måtte køre 120 km’s omvej for at nå frem til færgen udover de sædvanlige 310 km, da den normale motorvejs overgang var lukket, men kom dog igennem og nåede færgen til Sverige….så langt så godt efter nogle dages uvished.

Efter d. 20/3 havde vi næsten 2 måneder i Danmark – mere eller mindre som alle andre. 
Vi arbejdede som alle andre hjemmefra i det omfang, hvor arbejde var muligt og ikke krævede tilstedeværelse. Alt arbejde kørte via en solid fiberforbindelse. Vi anvendte flere telefoner på samme tid, da der blev talt meget med kollegaer/ kunder, venner og familie rundt omkring i verdenen. Arbejdsmæssigt afholdte jeg Skype møder, underviste som klasse eller direkte skærm undervisning i MS Teams, i andre tilfælde som PowerPoint undervisning i Skype. Begge dele fungerede fint og trænings certifikater blev underskrevet via DocuSign eller Acrobat eller blev ændret til screen dump fra MS Teams/Skype med præsentationen vedlagt, og den enkelte deltager fik det i sin træningsmappe.

Hjemmearbejde var for mig effektivt, da der ikke var distraktioner i form af folk, der ønskede sparring, små forstyrrelser eller sociale behov, der skulle dækkes.

Socialt havde vi drinks aftener via Facetime/Skype med venner i andre dele af DK, i Riga og i Beirut, der osse var i Lock Down og for sidstnævnte by´ vedkommende var situationen langt værre end hos os, fordi der var/er regulært udgangsforbud visse dele af døgnet i Beirut.

Hvad virkede/ virkede ikke? 
Undervejs virkede det rigtig godt at vi havde mere tid i daglig dagen og fik sovet bedre og mere, ligesom vi havde bedre tid til at cykle 25-40 km 3-4 gange om ugen over et par timer. Vi talte faktisk osse mere sammen. uha da da ..og lavede mere varieret mad. Jeg havde en generel følelse af at være mere effektiv på alle måder, fordi der ikke var så meget transport.

De mindre positive konsekvenser var manglen på fysisk samvær med folk udenfor husstanden, herunder aflysning af planlagte fester, spontaniteten i tage ud og spise frokost, køre et sted hen og spise en is, eller have middage med vennerne, samt afstanden til alt og alle. Især det faktum, at det simpelthen ikke gik at se en del af familien i Jylland pga. høj risiko for alvorlig følgesygdom ved evt. COVID-19 infektion, har været og er forsat træls, så også i den sammenhæng var face time flittigt i brug.

Lige nu er vi i karantæne i 14 dage her i Riga efter at have rejst retur til Letland – og det er kedeligere her, fordi vi slet ikke må gå ud eller have fysisk kontakt til omverdenen. Indkøb klares som i Danmark via nettet med levering dagen efter.

Det står dog klart for mig at den daglige transport ind til et arbejdssted er massivt spild af både arbejds- og fritid, generelle ressourcer i form af lokaler/ faciliteter/ veje- og transport ressourcer, og alt dette har faktisk en stor og uhensigtsmæssig miljøpåvirkning.

Det faktiske og fysiske arbejdssted vil nok fortsat være her en tid endnu, fordi mange vil savne at se kollegaerne, holde møder ansigt til ansigt, det sociale islæt m.m, men fravær af et fastlagt fysisk arbejdssted er helt sikkert en god måde at reducere omkostningerne på.
Den største forhindring for forsat mere hjemmearbejde ligger i vanetænkning, IT infra struktur problemer i form af dårlig hastighed og sikkerhed, manglende selvledelse, og stive hjemmearbejdsmiljø regler i bredeste forstand. Hos såvel firmaerne som fagforeningerne. Som selvstændig er det heldigvis noget, som jeg kan påvirke i positiv retning – og især i disse tider er jeg utrolig glad for at jeg ikke er underlagt nogle firma bestemmelser om at skulle være et bestemt sted,


Lad os vide hvordan du oplevede det.…?   

Hilsener fra Riga  – vh Inger Drengsgaard, Ejer og Konsulent – Ways2Compliance

Karen Ginsbury’s Quality Blog #2

Well, Well, (not so) Well!

Welcome to 2020 Blog #2.  I just reread #1.  Written at the beginning of January it talked about visual acuity… and mature quality management systems, using technology, statistical process control and planning to ensure a reliable supply of drugs manufactured at each facility.  How certain I was that 2020 would carry on just like 2019… more of the same sprinkled with a  little improvement here and there…

Who had heard of Covid-19 in early January.  Like so many others, I had trips scheduled around the world for the rest of the year, and was busy doing what I do.  We heard of drug shortages and yet, even with the congressional report identifying logistical and regulatory challenges as making it difficult to recover after a supply chain disruption… were any of your company’s Covid ready?
Any of you got business continuity / disaster recovery plans which address pandemics? (I wonder how many of you have such plans in place at all – never mind addressing pandemics…).  As we gradually emerge from lockdown what kind of shortages are we likely to encounter?  Starting materials, components, or down to the basics… toilet paper for employees, eggs and flour for the canteen? Over 60’s not allowed out and our workforce doing the shopping for them? Social distancing thinning out the production lines?  SHORTAGES of FACEMASKs and cleanroom clothing because you and I know that the Covid 19 suits are Tyvek™ and if the world is short on those for ICU staff… pharma will be rather low on the list of those who can purchase them.

Oh where to start? Risk mitigation – will regulators allow relaxing of some accepted industry practice in lower grade areas?  Will those of us who routinely used face masks in grade D or C areas reconsider at least as a temporary measure?  Can we rethink “over-design” of clothing.  What about gloving practices?  Double gloving?  TRIPLE gloving?  We may find ourselves lucky to be able to allow one pair per entry for sterile gloves and may need to consider using non-sterile under gloves…IF, we can purchase those at all.  I may just add, that for the past month, no (non sterile) latex gloves, powdered or not, have been available in the stores in Israel where they were a standard item.  I understand there is a global shortage.

Remember Question #2 in the first blog of the year? How close is your Quality System to perfection?  No quality system is perfect – pharmaceutical or other.  Nor is this the desired state since it hinders continuous improvement and progress.  What we need is to define the PURPOSE of a quality system. 

GMPs are NOT a quality system and never were intended to be one.  They are a series of requirements.  If quality is “Meeting all the requirements all the time” we need to do a better job of defining requirements.

I had promised in blog #1 to investigate what a foundational quality system is and if CGMP conformance can be integrated and the system still be effective?  I said I would consider the stumbling blocks which industry AND regulator have, and continue to place in the way of just such a system and ask why other industries, of no less criticality than pharma manage to implement foundational quality systems.

I included two teasers and updates:

 • ICH Q12: Technical and Regulatory Considerations for Pharmaceutical Product Lifecycle Management
 • PIC/s draft guidance: How to Evaluate / Demonstrate the Effectiveness of a Pharmaceutical Quality System in relation to Risk-based Change Management

The teaser was why these documents are both grumpy and happy cats.

I wonder if you came up with your own answers? If so, please write in to IFF and share.

My answer: particularly the PIC/s document – very detailed, micro guidance that will require almost every pharma company to revisit and rewrite their change control policies as well as confusing change control with change management (a different blog topic).  There’s the grump!  On the other hand, the points raised make a GREAT checklist for helping to avoid disasters associated with change.  ICH Q12 – another document another guidance another distraction from the overall picture, another add-on to the existing system rather than an integrated and PROCESS-driven system.  There’s the grump.  BUT, the happy cat: enough of the prayer model – validation, three batches, filed in the archive for the mice to gnaw for 30 years and OOS batches are ok because the process is validated.  NO! the process must work – and lifecycle management acknowledges and plans and integrates changes over the lifecycle constantly checking – remember Plan -Do – Check- Act.

I will end by reminding myself and you of my vision for 2020

Every action that is taken during 2020 and thereafter, will be considered and planned.  (P-D-C-A) Implementation will be according to what was planned OR, if what was planned turns out not to be the requirements, then the requirements will be officially changed, people who need to know will be notified and the action will be planned all over again prior to implementation.

Covid has given us all a bit of a laugh at that – considered and planned?  We didn’t plan a pandemic, we didn’t plan lockdown and I hope and pray that you and your loved ones are safe.  Right now, the only considerations and planning we can do are in line with the instructions we get from our governments.  Many of us are working remotely, doing what we were doing before and with a little more (or strangely without flights and car / bicycle trips) or less time on our hands.  We will need to put recovery plans in place, address lapses in the quality system through massive, government -mandated absenteeism and do the very best we can to ensure uninterrupted supply of life-saving therapies to patients.  May we succeed.

Karen

Reflektioner over “Brexit” og fremtiden for Life Science idustrien

Så er “Brexit” en realitet og Storbritannien har officielt forladt EU efter 47 års medlemsskab.

En overgangsperiode der forpligter briterne til at følge EU-regler uden at de har indflydelse på beslutninger og politiske processer i EU, er nu indledt. I løbet af den kommende periode, der oprindeligt var fastsat til 2 år, men nu er svundet ind til 11 måneder, skal der forhandles. Perioden skal give ro til, at parterne kan indgå en aftale om det fremtidige forhold, så et kaotisk, reelt Brexit undgås med udgangen af 2020, og forhandlingsperioden kan forlænges inden 1. juli 2020. Det har den britiske premierminister, Boris Johnson, dog flere gange afvist, og aftale forlængelse blev da også forbudt i lovgivningen efter valget i december 2019. 

Nu skal der så bl. a. forhandles en handelsaftale på plads. Handelsaftaler er komplicerede, hvor detaljerne er afgørende og intet er på plads, før alt er på plads. Den britiske regering har som ambition at forlade EU’s indre marked og toldunion fra 1. januar 2021. Uanset om der foreligger en aftale eller ej.

Hvad er der så i vente for pharma og life science industrien – udover usikkerheden det næste år? 

Ja, det afhænger i høj grad af hvilket exit scenarie, der bliver realiteten – dvs om de bliver EEA medlem, får en Fri handels aftale, en bilateral aftale eller om forhandlingerne ender i en “ingen aftale” scenarie dvs en WTO aftale.

Hvis de bliver EEA medlemmer svarer det til den aftale som Norge har, men det betyder at Storbritannien fortsat skal bidrage til EU budgettet og efterleve de 4 punkter, som de netop har meldt sig ud for at undgå – nemlig fri bevægelighed af mennesker, kapital, varer og services. Hvis EEA aftalen blev implementeret, vil EU frigivne lægemidler og medicinsk udstyr antagelig skulle gen-frigives i Storbritannien, ligesom kliniske forsøg skal godkendes nationalt.

Hvis parterne får forhandlet en Frihandels aftale, vil Storbritanien have adgang til hele eller dele af det indre markedet, men prisen, herunder antallet af indrømmelser forlangt af EU vil sandsynligvis blive for høj for Storbritannien. For medicinal produkter vil det fortsat betyde at de har fri bevægelighed uden ekstra afgifter mellem Storbritannien og EU i de aftalte områder, som traktaten gælder.

Hvis de får forhandlet en bilateral aftale på linie med Schweiz, vil de få adgang til dele af EU markedet med den forudsætning at Storbritannien skal efterleve de relevante love og retningslinier – og EU frigivne produkter skal gen-frigives i Storbritanien, ligesom de britiske myndigheder skal give lov til kliniske forsøg. Det kunne også være muligt at give specielle adgange for hurtig passage over grænserne,  men det er er et scenarie, der ikke ligefrem rimer på ønsket om at slippe for EU lovgivning og Bruxelles´ indblanding i Storbritanien’ affærer.

Hvis det ender i WTO scenariet – dvs “ingen handels aftale” ..så gælder at alle varer fra Storbritannien og – alle varer ind i Storbritannien sandsynligvis – vil blive håndteret som alle andre 3. verdens lande  med alt hvad det medfører. Det forudsætter en total adskillelse af EU og Storbritanniens systemer, herunder ikke mindst på alle regulatoriske dele af Life Science området. Hvis Storbritannien får MFN status/ “Most favoured Nation” status, vil der antagelig ikke kommer ekstra afgifter på Life Science produkter produceret i Storbritanien, men der kan sagtens forventes øgede afgifter på komponenter og service ydelser – og man kan forestille sige at Mutual Recognition samarbejde inkl. anerkendelser af frigivelser og GMP inspektioner kan være til forhandling, men det afhænger af om EU vil være villige dertil.

Hvis vi skal dømme efter Boris Johnsons udtalelser, er det nok klogt her tidligt i 2020 at se sig om efter nye kontrakt pakkerier, – laboratorier og -sterilisations udbydere på kontinentet, da det under alle omstændigheder vil tage tid at køre dem igennem en ordentlig suplier kvalificeringsproces.

EU er kendt for at være hårde forhandlere og det er svært at forestille sig at EU skulle have den store interesse i at give Storbritanien en god aftale indenfor et år, da det kunne give andre lande “gode ideer – så ingen aftale er bestemt en realistisk mulighed….men vi må vente at se.

Inger Drengsgaard

Inger Drengsgaard er ejer og konsulent I Ways2compliance

Forskerne har fået et fantastisk genetisk værktøj i form af CRISPR

Forskere fra hele verden har kastet sig over en relativ ny genteknologisk metode, den såkaldte CRISPR, som gør det nemt og billigt at klippe og klistre i gener.

Redigering af gener har altid fascineret forskere og aldrig har det været så billigt og nemt at redigere gensekvenser. Udvikling af redigering i gener startede i 1970’erne, hvor det blev muligt at manipulere DNA med enzymer. Styrede ændringer i DNA er bl.a. medvirkende til, at der er blevet udviklet ny medicin (1,2). I årtier har forskere indført ændringer i DNA’et i modelorganismer for at forstå funktionen af bestemte gener og f.eks finde ud af, hvilken rolle specifikke gener spiller for en specifik sygdom.

En organismes genom består af mil- liarder af fire DNA-baser, hvor rækkefølgen af disse baser bestemmer det genetiske udtryk. Stedsspecifikke ændringer i base- sekvensen giver enorme muligheder inden for molekylær biologi, medicin og bioteknologi. Forskerne kan simpelthen klippe og klistre i de humane gener efter forgodtbefindende. Alle kan være med.

Det er nemt og billigt. Fagre nye verden. Denne forskning er noget af det hotteste i øjeblikket (1,2,3).

I de seneste årtier er det gået utrolig hurtigt med redigering i gener. En af de nyeste metoder er CRISPR (udtales crisper), der er en forkortelse for Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats (1).

I et palindrom er DNA-base-sekvensen den samme, hvad enten man læser sekvensen fra den ene eller anden ende. Dette muliggør binding til begge DNA- strenge i mål-DNAét. Sammen med disse palindromiske repeats (gentagne sekvenser) anvendes et DNA-klippeenzym, en såkaldt endonuklease, som kan spalte DNA specifikke steder inde i DNA’et. Ofte anvendes Cas9, men der findes også andre egnede endonukleaser.

Små skridt ad gangen

Som så ofte før ligger der en masse forsøg og iagttagelser bag en ny teknik, inden forskerne får en idé om, hvordan tingene hænger sammen. Allerede i 1987 blev gentagne sekvenser, de såkaldte repeats, observeret i bakterier, men forskerne havde ingen idé om, hvilken rolle disse gentagne sekvenser spiller i bakterierne. I 2006 foreslog forskere, at disse repeats i bakterier havde noget at gøre med bakteriens forsvarssystem mod virus. I 2007 fandt man ud af, at en bakteries resistens over for specifikke virus skyldtes tilstedeværelse af særlige sekvenser mellem repeats i specifikke virus og bakteriens eget DNA , de såkaldte spacersekvenser (2).
I 2010 blev CRISPR/Cas9-systemet identificeret som værende et bakterielt immunsystem, hvormed bakterien kan angribe et virus og spalte dets DNA. For at dette kan fungere skulle der i bakterien være spacersekvenser mellem CRISPR- sekvenserne og bakteriens eget DNA, og man opdagede at disse spacersekvenser skulle matche DNA’et i virusset. Det blev også fundet, at man ved indsættelse af nye sekvenser i bakteriekromosomet, kunne få CRISPR/Cas9-systemet til at fungere som et adaptivt immunsystem (2). Dette var vigtig grundforskning på vejen til at udvikle CRISPR-teknikken.
I 2012 udkom en epokegørende artikel med Jennifer Doudna fra University of California, Berkley og Emmanuelle Charpentier fra Umeå University i Sverige som medforfattere (4). Forskerne påviste, at Cas9 er en endonuklease, der er i stand til at spalte begge DNA-strenge inde i en sekvens (derfor navnet endonuklease), og at specificiteten af denne proces er afhængig af komplementær binding af CRISPR-RNA/DNA til mål-DNA’et. Cas9 udviser 2 endonukleaseaktiviteter, som spalter hver deres komplementære DNA- streng. Princippet i CRISPR/Cas9 blev således påvist i 2012, men der var stadig mange trin før CRISPR-metoden var funktionsdygtig i levende celler.
Især Jennifer Doudna og Emmanuelle Charpentier blev meget berømte for deres forskning. Men forsøgene var udført i reagensglas og ikke i celler.
Næste skridt var selvfølgelig at påvise, at CRISPR/Cas9 kunne fungere i levende celler. Zang og et forskerhold fra Broad Institute, MIT, publicerede i 2013, at de havde fået CRISPR til at virke ved redigering af genomet i dyrkede museceller og humane celler (5). En forskergruppe med deltagelse af ovennævnte Jennifer Doudna publicerede også i 2013, at CRISPR kunne bruges til at redigere DNA i humane celler (6). Der var kamp om at komme først med at få CRISPR til at virke i levende celler. Der var meget på spil ikke mindst økonomisk. CRISPR/Cas9- teknologien har gjort det billigt at ændre i gener. Førhen kostede det 100.000 kr at designe et protein, som kan klippe i DNA på en specifik måde. Med CRISPR/ Cas9 koster det kun 100 kr. Alle kan være med i CRISPR-kapløbet. Man behøver stort set kun almindeligt laboratorieudstyr og en RNA/DNA-sekvens, der kan guide endonukleasen til den ønskede position i mål-DNAét. Sådanne guidesekvenser kan findes i databaser over det humane genom. Det humane genom er klarlagt i alle detaljer i løbet af de seneste 10 år.
Men problemet er, at der klippes i mange andre gener end i det gen, man har til hensigt at ramme. Endonukleasen klipper, hvor sekvensen passer, uanset om det er et forkert sted. Herved opstår de såkaldte utilsigtede mutationer. Hvis man ikke kan lokalisere disse mutationer, kan det betyde, at sekvenserne der fører til mutationer, ikke kan korrigeres. Korrektion af forkerte sekvenser i DNA er ellers en procedure, som forskere i dag er rigtig gode til. Det virker både i enkeltceller i kultur og i organismer. Dette er således ikke problemet. Problemet er, at forskerne i dag ikke kan styre CRISPR-proceduren, hvorved der opstår rigtig mange celler, som ikke kan overleve. Denne celledød er i øjeblikket prisen for den manglende styring af CRISPR-proceduren. Nogle forskere har mere eller mindre opgivet at finde ud af, hvordan CRISPR virker (14). Vi bliver nødt til at leve med denne usikkerhed siger professor Luo og afprøve CRISPR i kliniske forsøg, hvor det afprøves på mennesker med en bestemt sygdom (14). Virker det, så er det godt for disse patienter, men det er ikke sikkert,1⁄2 at det virker på andre patienter med samme sygdom. Vi er nødt til at afprøve ny medicin på denne måde,
siger professor Luo (14). Mennesket er reduceret til at være et forsøgsdyr. Her står diskussionen i øjeblikket. Der er nu taget initiativ til at involvere alle, der har en mening om anvendelsen af CRISPR på mennesker (13). Denne artikel er mit bidrag til en diskussion i Danmark.

Forskere fra hele verden har kastet sig over en relativ ny genteknologisk metode, den såkaldte CRISPR, som gør det nemt og billigt at klippe og klistre i gener.

Hvordan virker CRISPR/ Cas9-systemet?

I laboratorieforsøg med CRISPR/Cas9 anvendes en RNA-guide eller DNA-guide til at genkende og binde til specifikke steder i et mål-gen, hvor der er et match mellem RNA-guiden og mål-DNA’et. I den oprindelige CRISPR-procedure blev RNA/ DNA-guiden udvalgt til at binde til begge strenge i den palindromiske sekvens i mål- DNAét. RNA/DNA-guidemolekylet kan udskiftes med en hvilken som helst RNA/
DNA-sekvens til påvisning af DNA, der kan bindes til dette RNA/DNA. Ved hjælp af oplysninger fra databaser over organismers genom, kan den ønskede sekvens findes, og der kan derefter foretages meget specifikke bindinger af RNA/DNA-guiden til mål-DNA’et, og dermed kan der udføres specifikke klip i DNA’et. Når DNA’et er klippet over med en endonuklease, som f.eks. Cas9, kan der tilføjes eller fjernes stykker af DNA’et, hvorved der sker en ændring af DNA-molekylet. Her kommer det store problem. Cellen har en mekanisme, der hurtigt lukker hullet. Dette sker ikke særlig præcist og der opstår hyppigt fejl.
CRISPR/Cas9-teknikken kan lyde avanceret, men metoden er faktisk langt nemmere og mere effektiv at anvende end tidligere gen-redigeringsteknikker. Desværre opstår der ofte utilsigtede mutationer.
Der har været ufattelig stor interesse for CRISPR/Cas9. Selv om teknikken kun er 6-7 år gammel, er der publiceret utallige videnskabelige artikler med relation til CRISPR.
De meget ansete tidsskrifter Nature og Science kårede i 2013 CRISPR/ Cas9-teknologien til at være blandt de mest betydningsfulde videnskabelige fremskridt i verden. Den bliver anset for at være det vigtigste genetiske værktøj siden opdagelsen af PCR-teknikken, som revolutionerede opformering af DNA-stykker. Dette førte til en hel ny verden af genteknologiske opdagelser (grundforskning) og opfindelser (anvendt forskning).
Men ligesom ved de tidligere genterapi- forsøg, kan der ske uventede genetiske ændringer ved CRISPR/Cas9. Man taler især om ”off-target” effekter, hvor den ønskede ændring f.eks. sker andre steder end der, hvor man havde planlagt det, og hvorved der kan opstå utilsigtede mutationer. I et omfattende studie fra 2017 var ”off-target”-effekter hovedformålet for studiet, for at kunne karakterisere utilsigtede mutationer (7). I studiet opstillede forskerne ved hjælp af gen-databaser en liste over 7444 publicerede hel-genom- sekvenser. Ud fra 30 sygdomsrelaterede DNA-sekvenser lavede man en liste med næsten 3000 sekvenser, som var kendte og havde været udvalgt som guide-RNA i CRISPR/Cas9 til styring af redigering i én af de 30 sygdomme. Herefter undersøgte forskerne, om nogle af de 7444 udvalgte ”normale” sekvenser havde en sekvens,
der afveg fra de forventede sekvenser kendt fra sygdomsrelaterede sekvenser. Forskerne fandt en række varianter, som i levende celler ville påvirke resultatet af et CRISPR/Cas9 relateret forsøg. Hvis disse varianter ligger i gener, der er vigtige for cellefunktioner, f.eks. tumorundertrykkende-gener, kan dette føre til kræft (7). Sådan kan forholdsvis simple metoder medvirke til kræftsygdom.

Mange forskere arbejder på at finde metoder til at løse problemet med utilsigtede mutationer. Sådanne løsninger vil antagelig kunne patenteres og være udgangspunkt for anvendt forskning.

Værktøjer til at undgå ”off- target”-effekter

Cas9-enzymet introducerer som sagt et brud i begge DNA-strenge. Dobbeltbrud i arvemassen er farligt for en celle, og cellen vil straks forsøge at reparere dobbeltbruddet. Ved denne proces kan der opstå mutationer, f.eks indsættelse eller fjernelse af DNA-baser i mål-DNA’et (8,10). En del af disse mutationer kan være fatale for cellen.
Japanske forskere har udviklet en modificeret Cas9, som kun laver brud i én af DNA-strengene. Med den modificerede Cas9 fremkaldte forskerne ét brud i mål- genet og ét i donor-DNA og kunne på denne måde styre ændringer i mål-genet på mere sikker måde (9). Med det modificerede Cas-enzym blev antallet af ”off-target”- hændelser i et forsøg nedsat fra 90% til 5% (9). Denne metode er nu meget udbredt. Der er også udviklet andre metoder, hvormed antallet af ”off-target”-hændelser kan nedsættes. Angrebsvinklerne er ret forskellige i et kapløb om at komme først med en sikker metode. Den første der indleverer en patentansøgning på opdagelsen, ville have de bedste kort på hånden, når patentrettigheder skal afklares om en del år senere. Det er
kendt, at patentbehandlingen bliver meget kompliceret, når opfindelser ligger tæt på hinanden.

En metode, der lokaliserer en utilsigtet mutation i humane gener vil være guld værd

Den 27. juli 2018 publicerede Richardsens forskningsgruppe ved University of California, Berkely, USA en metode til at lokalisere CRISPR-indsættelse af nye DNA-sekvenser i bestemte gener (3). Dette er en epokegørende opdagelse, da kendskabet til dette gør det muligt at lokalisere indsatte sekvenser i genomet. Når mutationen er fundet, har forskerne i mange år haft værktøjer til at rette sådanne mutationer. Men det forudsætter som sagt at man kan lokalisere mutationerne. Problemet med CRISPR opstår, fordi der ved den oprindelige CRISPR-metode kun lokaliseres et meget lille antal af de opståede mutationer, hvis man ikke lige forsker i et gen, hvis ukorrekte udtryk giver ophav til en bestemt sygdom.

I artiklen fra 27. juli 2018 beskriver Richardsen og kollegaer, hvordan det er lykkedes dem at afklare samspillet mellem CRISPR og en bestemt alvorlig og arvelig sygdom, nemlig ”Fanconi anæmi” (3). Fanconi anæmi-pathway involverer 21 gener, som alle er vigtige for at sygdommen kommer til udtryk (3). Opstår der en mutation i blot ét af disse gener, kan knoglemarven ikke danne nye blodlegemer. Med udnyttelse af beskrevne opdagelse kan mutationer i Fanconi anæmi korrigeres og sygdom undgås (3). Her bliver en opdagelse transformeret til anvendt forskning. CRISPR muliggør efter forskergruppens mening korrektion af uønskede mutationer i specifikke gener, der fører til sygdom, f. eks. kræft.

Anvendelser af CRISPR/Cas9- teknologien

Anvendelsesmulighederne af CRISPR/ Cas9 er mange, idet metoden er økonomisk favorabel, og metoden er nem og hurtig. Før anvendte forskerne relativt få typer af modelorganismer, såsom mus og bananfluer. Der har i lang tid været detaljerede procedurer til rådighed til udførelse af genetiske manipulationer i disse modeldyr.
I 2015 skete der noget, der skabte enorm debat. Her annoncerede kinesiske forskere, at de for første gang nogensinde havde modificeret gener i befrugtede humane æg (11). Når genmodifikation udføres på et befrugtet æg, medens det stadig er i enkeltcellestadiet, vil alle celler i det voksne individ have det modificerede arveanlæg, og ændringen vil nedarves. Utilsigtede bivirkninger vil dermed også nedarves.

Kinesernes forsøg med humane befrugtede æg påviste, at det hastede med regulativer på området. Der blev i medierne skrevet om, at designerbabyer snart var på vej. I december 2015 blev der afholdt et vigtigt regulatorisk møde i Washington D.C. med deltagelse af forskere og myndighedsrepræsentanter fra bl.a. USA, Kina og England for at diskutere etiske og videnskabelige problemer og muligheder for regulatoriske tiltag i relation til CRISPR-baseret genom-redigering i det humane genom.

Forskning i udnyttelse af CRISPR fortsatte, men kun på befrugtede æg/ fostre, der ikke var beregnet til implantering i en livmoder. Men blev denne grænse overholdt?

Perspektivering

Med CRISPR/Cas9-teknologien er det som sagt let at redigere gener i celler i kultur. Men metoder til gen-redigering af organismer er stadig under udvikling. Her er et af de store problemer at få det store Cas9-kompleks ind i kropsceller. CRISPR/ Cas9-komponenterne kan injiceres i celler i kultur eller der kan bruges andre kunstige metoder til at få CRISPR/Cas9- komponenterne ind i levende celler. Det siger sig selv, at sådanne metoder ikke kan anvendes til at ændre celler i organer. Der arbejdes også på at nedsætte størrelsen af Cas9-komplekset, så det er lettere at få dette kompleks transporteret ind i levende celler (10).

Det haster med en videnskabelig debat

De mange muligheder og den nemme adgang til ”opskrifter” på CRISPR- procedurer, er alt for farlig for os alle. Selv specialestuderende kan få vejledning (12). Kyndige personer må på en debatside, der netop er oprettet, deltage i alle aspekter af anvendelsen af CRISPR til redigering i det humane genom (13). Det kan ikke overlades til forskere og dem, der anvender forskningsresultaterne kommercielt, at diskutere, hvor grænserne er.

Kilder

 1. Roy, R.R. m.fl. (2018), Nature Biotechnology, ”Multiplexed precision genome editing with trackable genomic barcodes in yeast”, doi:10.1038/nbt.4137, omtalt i https://www.sciencedaily.com/ releases/2018/05/180508102209.htm
 2. Adli, M., (2018), Nature Communications, bd. 9, art.nr.: 1911, “The CRISPR tool kit for genome editing and beyond”, doi:10.1038/ s41467-018-04252-2
 3. Richardson, C.D. m.fl. (2018) Nature Genetics, 50 (8), 1132–1139, “ CRISPR-Cas9 genome editing in human cells occurs via the Fanconi anæmi pathway”, doi:10.1038/s41588-018-0174-0
 4. Jinek, M. m.fl. (2012), Science, 337(6096), 816-21, “A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity”, doi:10.1126/science.1225829
 5. Ran F.A., m.fl., (2013) Nature Protoc, 8(11),2281-2308. “Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system”, doi: 10.1038/nprot.2013.143
  6.Jinek,M.,m.fl.(2013),eLife2013;2:e00471, “RNA-programmed genome editing in human cells”, doi:10.7554/eLife.00471
 6. Lessard, S., m.fl. (2017), Proc.Nat.Sci., 201714640, “Human genetic variation alters CRISPR-Cas9 on- and off-targeting specificity at therapeutically implicated loci”, doi:10.1073/pnas.1714640114
 7. Kosiski, M., m.fl. (2018), Nature Biotechnology, advance online publication, “Repair of double-strand breaks induced by CRISPR-Cas9 leads to large deletions and complex rearrangement”, doi:10.1038/ nbt.4192
 8. Nakajima,K., m.fl. (2018), Genome Res., 28(2), 223-230, ”Precise and efficient nucleotide substitution near genomic nick via noncanonical homology-directed repair”, doi:10.1101/gr.226027.117
 9. Alejandro, C. m.fl. (2018), Proc Nat Acad Sci, 201718148, ”Precise Cas9 targeting enables genomic mutation prevention”, doi: 10.1073/pnas.1718148115
 10. Liang, P., m.fl., (2015), Protein and Cell 5 (6), 363-372, “CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes”, doi:10.1007/s13238-015-0153-5
  12).Thurttle-Schmidt, D.M. & Lo, Te-Wen (2018), Topical Review 46(2), 195-205, “Molecular Biology at the Cutting Edge: A review on CRISPR/Cas9 Gene Editing for Undergraduates”, doi:10.1002/bmb.21108
 11. Willis, T. (2018):” CRISPR – A New Era in Genome Editing”, The Science Advisory Board, https://www.scienceboard.net/index. aspx?sec=log&itemID=9
 12. Luo, J. (2018), “Here’s what we know about CRISPR safety – and reports of
  ”genome vandalism”, artiklen blev oprindelig publiceret på http://theconversation.com/ heres-what-we-know-about-crispr-safety- and-reports-of-genome-vandalism-100231; original artikel: https//livescience. com/63260-crispr-safety.html